Asukoht

Esimesed 15 minutit on tasuta, kui juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil fikseerinud.

Parkimiskell või kirjalik teade parkimise alguse kohta peab olema sõiduki esiklaasil nähtaval kohal.

15 minutit tasuta kehtib vaid Tallinna tasulisel parkimisalal. (NB! Ei kehti eraparklates!)

Leia parim parkimiskoht: http://www.parkimine.ee/parklad